За д-р Кръстев

Д-р Иван Кръстев, ДМ, дългогодишен специалист от МУ-София, работи в областта на ендокринологията. В резултат на дългогодишната си клинична практика и научни проучвания създава:

  1. Метод за определяне на поддържащата доза на кортизона при болни с Адисонова болест;
  2. Нови схващания за етиопатогенезата на тиреоидитите и високоефективни методи за лечение, изключваши приложение на кортикостероиди и салицилати;
  3. Схеми за лечение на тежките форми на офталмопатия при Базедова болест;
  4. Оптимизация на лечението при болни с хипофизарни тумори;
  5. Лечение на ендокринния стерилитет. Като резултат над 45 жени със стерилитет се сдобиват със здрави деца.